Trwa wczytywanie produktów

Ankieta

ankieta multi-drukarnia.plUWAGA!
Kupony rabatowe za wypełnienie ankiety są przyznawane WYŁĄCZNIE osobom, które są już naszymi klientami
tzn. dokonały conajmniej 1 pełnej transakcji (od zamówienie do odbioru towaru)

Ankietę można wypełniać wielokrotnie, jednak kupony są przyznawane tylko jeden raz.

Za rozbudowane opisowe opinie będziemy dodatkowo nagradzać!Wyniki ankiety trafiają wyłącznie do właściciela drukarni. Dane osobowe są utajnione, więc nikt
(nawet pracownicy) nie będą mieli do nich dostępu.

Szczególnie mile widziane są krytyczne uwagi, bo dzięki nim będę wiedzieć co należy
poprawić. Dlatego proszę o szczerość, a obiecuję iż osobiście zajmę się rozwiązaniem każdego
zgłoszonego tutaj problemu.
a tu dostępny jest: pełny regulamin ankiety multi-drukarnia.pl

Tomasz Isalski – właściciel drukarni

 

Oświadczam, podając telefon i/lub e-mail wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej i danych firmowych przez Waikiki-Tomasz Isalski z siedzibą w Bytomiu, ul. Orzegowska 9 (właściciela serwisu multi-drukarnia.pl) w celach marketingowych tej firmy związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 - dalej Ustawa).

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy zostałem/am poinformowana, iż: • administratorem moich danych osobowych jest Waikiki-Tomasz Isalski, • moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu marketingu produktów i usług i nie będą udostępniane innym odbiorcom, • posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, • podanie Firmie Waikiki-Tomasz Isalski moich danych osobowych jest dobrowolne, • na podstawie art. 32 ust.1 pkt.7 Ustawy przysługuje mi prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Facebook
Youtube
Skype
Blog
Zadaj pytanie on-line